[responsive-menu]

هدیه ویژه

باطلاع کلیه دوستانی که عروس پایتخت را انتخاب می کنند می رساند، کلیه فایل عکس های گرفته شده، با همان کیفیت اصلی بصورت هدیه تقدیم می شود.

برای بهرمندی از این هدیه ویژه فقط تا پایان همین ماه فرصت دارید.