[responsive-menu]

ویدئو پروجکشن

.شما می توانید از طریق دستگاه ویدئو پروجکشن، فیلم های اسپرت ، آشنایی و حتی فیلم روز عروسی خود را از طریق این دستگاه داخل مراسم در ابعاد بزرگ ببینید

014[1]