[responsive-menu]

پروجیب

پروجیپ هم یکی دیگر از سری تجهیزات حرکتی مخصوص فیلمبرداری می باشد . این ابزار در مقایسه با کرین دارای طول کمتری بوده و فاقد موتورهای حرکتی برای چرخیدن دوربین می باشد.

pro-jip